szechenyiterv
Avia

Kutatás-fejlesztési projekt indult az aviatronic kft-nél

2013.01.15.

2012.augusztus 1-én ”Hardver diagnosztikai eljárásprotokoll kifejlesztése gyártófüggetlen mobil számítógépek javításának és szervizelésének támogatására” címmel kutatás-fejlesztési projekt indult az Aviatronic Repüléstechnikai Fejlesztő Kft-nél

A HADICOR projekt keretében egy optimális öntanuló diagnosztikai eljárás, illetve ilyen eljárások hatékonyságát vizsgáló metodika kutatása és egy ezen alapuló hardver diagnosztikai rendszer kerül kifejlesztésre mobil számítógépek szervizelésének támogatására. A rendszer elsődleges célja a számítógép hibás egységeinek gyors és pontos meghatározása, a számítógép megbontása illetve szétszerelése nélkül, valamint annak egyértelmű megállapítása, hogy egy felhasználó által jelzett hiba hardver meghibásodás következménye-e. A kifejlesztendő rendszer másodlagos alkalmazási területe a szervizben végzett, a javítást követő minőségellenőrzést biztosító tesztelés, mely a készülék hibamentes működését ellenőrzi és a kinyomtatott teszteredmény dokumentálja a sikeres javítás tényét. A HADICOR rendszer interneten keresztül, egy központi szerveren tárolt, optimális modell szerinti diagnosztikai méréseket és teszteket hajt végre, tetszőleges számú, különböző földrajzi helyen működő szervizekben a javítás alatt lévő mobil számítógépeken. A mérési és teszt-eredmények a vizsgált számítógép egyedi azonosítóival együtt egy központi adatbázisban kerülnek tárolásra, ahol egy intelligens öntanuló kiértékelő rendszer veti össze a modellre jellemző értékekkel és ezek alapján adja meg a diagnosztikai vizsgálat eredményét.A fejlesztés alapötlete a szervizbe érkező mobil számítógépek hatékony hiba meghatározásának támogatása. A külső vezérelhető diagnosztikus egységgel és egy virtuális technológiát alkalmazó, a felhasználó operációsrendszerétől független, u.n. "tiszta" szoftver környezetben futtatott tesztekkel az egyes egységek helyes működése úgy ellenőrizhető, hogy az megbízható eredményt adjon és eközben a számítógép belső háttértároló eszközein még átmenetileg se történjen adattárolás. A tesztelés kevesebb javító-technikusi munkaidő-ráfordítást igényel, ill. csökkenti a kb. 40-50%-ban feleslegesen kicserélt alkatrészek számát, az elektromos hulladékok mennyiségét.

A projekt a Kutatási és Technológia Innovációs Alap támogatásával valósul meg.

Tájékoztatás és információk a projekttel kapcsolatosan.

HADICOR projekt első munkaszakasza 2013. január 31-i dátummal teljesítésre és benyújtásra került. Az első munkaszakaszban benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013.07.10-én a MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. által elfogadásra került.

HADICOR projekt második munkaszakasza 2013. július 31-i dátummal teljesítésre és benyújtásra került. A második munkaszakasz jelenleg elbírálás alatt van.

HADICOR projekt harmadik, záró munkaszakasza 2013. december 31. dátummal befejezésre, a záró dokumentáció pedig 2014. január 30. dátummal benyújtásra került. A harmadik záró munkaszakasz jelenleg elbírálás alatt van.

Az elért eredmények a projekt lezárásakor

A projekt lezárására a HADICOR rendszer minden eleme kifejlesztésre került és elvégeztük a rendszerintegrációs feladatokat is. A harmadik munkaszakaszban elvégzett módosítások és optimalizálások eredményeként az eredetileg 64 Gateway-t, azaz különböző földrajzi helyen működő szervizt kiszolgálni képes architektúra 255-ös kapacitásra bővült. A szervizekbe telepítendő Gateway és Bootszerver implementált funkcionális skálázhatósága biztosítja, hogy a szerviz nagysága, azaz az egyszerre párhuzamosan tesztelt készülékek számának megfelelően lehet a lokális szerverhardvert megválasztani. Ennek megfelelően egy kisebb szervizben, ahol csak 4-5 technikus dolgozik, a Gateway és Bootszerver implementálására elegendő egy közepes notebook is, míg nagyobb szervizek esetén akár több notebook-on vagy asztali számítógépen, de akár egy nagyobb kapacitású szerveren implementálható ez a két funkció. Előnyös még a szervizek szempontjából, hogy a HADICOR rendszer alkalmazásához nem szükséges sem operációsrendszer- sem adatbázis-licensz megvásárlására költeni, mert a rendszer nyílt forráskódú elemekre épül.

A kifejlesztett HADICOR rendszer a projekt lezárásig végzett nagyszámú mérés, és stressz-teszt eredményével igazoltan stabil, folyamatos, üzemszerű körülmények között képes biztosítani a mobil számítógépek javításának támogatását. A rendszer által a tesztek végrehajtásához biztosított virtuális technológián alapuló, mindig azonos, tiszta szoftverkörnyezet egyedülálló megoldás, más hasonló rendszerről nincs tudomásunk.

A kifejlesztett eljárásprotokoll a különböző felkészültségű szervizek javítási színvonalát segít egyforma szintre emelni. A tesztek és a tevékenység automatikus naplózása a gyártók számára biztosít korábban nem létező kontrol és technikai támogatási lehetőséget. A HADICOR által kiolvasott és tárolt, részegység szintű egyedi azonosítók és teszteredmények automatikusan szolgáltatják a korábban csak többletmunkával összegyűjthető adatokat, melyet a gyártók az új termékek tervezésénél használhatnak majd fel.

A kifejlesztett tesztek egy része magán a javítandó készüléken fut, míg a speciális mérésekhez a projektben kifejlesztett EDU is szükséges. Az eddigi tapasztalatok szerint a javítások 70-80%-nál a hibabehatárolás nem igényli az EDU-val történő méréseket, de a fennmaradó 20-30% esetében az EDU által szolgáltatott mérési eredmények segítenek a hibás alkatrész egyértelmű megtalálásában. A kifejlesztett öntanuló diagnosztikai algoritmus, az alkalmazott matematikai modellnek megfelelően, annál nagyobb valószínűséggel ad helyes értékelést, minél több ismert kimenetelű mérési eredmény áll rendelkezésre a referencia értékek kiszámításához.

A HADICOR fejlesztése során a rendszerrel teszteltünk több száz Intel és AMD chip szettel szerelt, Compal, Inventec, PDA Taiwan, Pegatron, Toshiba és Quanta gyártmányú mobil számítógépet. Az eredmények azt mutatták, hogy a gyártói különbözőségek miatt, ahhoz hogy a készülék tesztelhető legyen a HADICOR rendszeren, feltétlenül szükséges egy mintapéldányon való ellenőrzés és esetleges meghajtóprogram-illesztés. Amennyiben ez megtörtént a HADICOR-t használó szervizek biztosak lehetnek benne, hogy a diagnosztikához használt tesztek és környezet esetleges hibája nem fog téves eredményt szolgáltatni.

A projekt végére elkészült architektúra és szoftverrendszer bemutatása után a Toshiba érdeklődést mutatott a HADICOR mintegy 200 szervizt magába foglaló régiós szintű alkalmazására. A Toshiba szervizhálózatába történő bevezetéshez szükséges még a gyártó-specifikus frissítések és gyártói tesztprogramok beépítése a HADICOR rendszerbe, mely központi adminisztrálása és karbantartása tovább csökkentheti a javító technikus által eddig manuálisan végzett verzió ellenőrzést és frissítést. További igény még a szervizek által a javítások adminisztrálására használt informatikai rendszer és a HADICOR rendszer közti adatcsere implementálása is. A korábban írtaknak megfelelően meg kell majd oldani a piacra érkező új modellek HADICOR támogatását is, mely a rendszer folyamatos karbantartását és továbbfejlesztését igényli. Ehhez minden esetben szükséges a modell információk kiegészítése és mintakészülékek biztosítása is. 2014-ben további bemutatókat is tervezünk. Felvettük már a kapcsolatot a Fujitsu Technology Solution GmbH-val akik többek között a Fujitsu notebook-ok európai javítását is menedzselik.

A HADICOR rendszer akár csak egy gyártó régiós szintű alkalmazásával havi több tízezer notebook javítás során rögzített adatot generál, melyek elemzése és kiértékelése új dimenziókat nyithat a gyártmánykövetés és az új készülékek tervezéséhez. A HADICOR által gyűjtött adatok elemzésére és kiértékelésére szintén érdemes lenne egy új projektet indítani, mert ilyen jellegű objektív információ egyetlen gyártónak sem áll jelenleg rendelkezésére.

A projektet érintő médiamegjelenéssel kapcsolatos információk a HADICOR logóra kattintva érhetők el.

A projekttel kapcsolatos további információkért kérem keresse kapcsolattartónkat:

Barna Péter ügyvezető igazgató
Tel: 36-1-392-0784

Aviatronic Repüléstechnikai Fejlesztő Kft.

Cím: 1121 Budapest,

Konkoly Thege M. út 29-33.

E-mail: info@aviatronic.hu

http://www.aviatronic.hu/

www.ujszechenyiterv.gov.hu